ЛИВТАС ЕООД-клон Самоков


“ЛИВТАС”ЕООД е фирма с широк спектър на действие, занимаваща се с дърводобив, дървообработка, строителство и туризъм. Учредена е през 2002 г. с основна дейност в областта на строителство, застраховане, търговия, туризъм, дърводобив и дървообработване.
За развитието си в областта на дърводобива и дървопреработването, фирмата разполага със собствен имот на площ от 4 500 м2, от които 1 500 м2 застроена площ и наета база от 1000м2 застроена площ за складиране и преработка на добития дървен материал, в стопанския двор на с. Продановци на 1км. от гр.Самоков.
Фирма „ЛИВТАС”ЕООД разполага със съвременна техника за преработка на дървесина. Към прилежащите постройки има изградена сушилня и помещение за вакумно импрегниране за последваща обработка на материалите.
Фирмата е лицензирана и извършва добив на дървен материал. Добива на дървесина се извършва след явяване на търгове за сеч и извоз на територията на цялата страна към държавни лесничейства и частни гори .
Добива на дървен материал е целогодишен, като добитата едра и средна дървесина се преработва и изсушава в цехове и сушилни на фирмата. Останалата обла дървесина се продава на строителни фирми и частни лица.
Фирмата разполага със специализирана горска техника, с която се извършва сечта и се извлича добитата дървесина от труднодостъпните горски терени.
Основните асортименти добивани от тази дейност са:
- Игл. Трупи / дебели и тънки /
- Игл. минни подпори
- Игл. обли греди
- Игл. материали за технологична преработка
- Дъбови траверси
- Дъбови трупи / дебели и тънки /
- Дъбово, буково ОЗП
- Дърва за цепене
- Дърва за горене

Натрупаният опит с годините е гарант за качеството на предлагания от нас дървен материал ! Фирмата разполага с капацитет за обработка на 1 000 м3 дървесина месечно. За строителния пазар фирмата предлага следните асортименти:
1. Талпи – 3/4 м.; 3/5 м.; 4/4 м.; 4/5 м. и др.
2. Греди - 8/10/3 и 4 м.; 10/10/3 и 4 м.; 12/12/3 и 4 м.; 14/14/3 и 4 м.
3. Ребра - 5/10/3 и 4 м.; 6/10/3 и 4 м.; 6/12/3 и 4 м. и др.
4. Дъски – 5м. ; 4 ; 3 ; 3,50 ; 2,50 ; 2,00 ; 1,50 ; 1,00 м.
5. Летви – всички размери.
Изготвят се и размери, в зависимост от изискванията на клиентите.

Наши клиенти, с които работи фирмата са големи строителни фирми, както и търговци на дребно и едро от цялата страна.
Годишно от тази дейност фирмата извършва добив на около 8 - 10 хил. плътни кубика дървесина .
“ЛИВТАС”ЕООД е доказала професионализма си и коректното си отношение към своите клиенти. Богатия опит, който имаме в това отношение ни дава увереност, че можем да удовлетворим високите Ви изисквания!